ลูกค้า

ข้อมูลรูปแบบทัวร์
ทางเรามีรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ 1.จัดทัวร์แบบกรุ๊ปเหมาส่วนตัว  2.จัดทัวร์แบบคอนโซลเธี่ยมหรือการจอยด์ทัวร์          จัดทัวร์แบบกรุ๊ปเหมาส่วนตัว เหมาะสมสำหรับท่านลูกค้าทุกท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สามารถกำหนดได้ว่าท่านต้องการเดินทางไปที่ใดบ้างตามความต้องการของท่าน

 
          จัดทัวร์แบบคอนโซลเธี่ยมหรือการจอยด์ทัวร์ เหมาะสำหรับท่านลูกค้าทุกท่าน ที่เดินทางจำนวนน้อย สามารถไปร่วมเดินทางกับผู้อื่นได้ โปรแกรมทัวร์จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมีราคาถูกกว่าจัดทัวร์แบบกรุ๊ปเหมาส่วนตัว จะมีโปรโมชั่นลดราคาต่างๆ มีโปรแกรมหลากลายท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 22,003