ภาพความประทับใจ

รวมภาพความประทับใจ
                              
  โครเอเชีย - บริษัท ย่งกี่  21-27 เมษายน 2560
          ทัวร์เมียนม่าร์ - Family trip                             ท่องเที่ยวไต้หวั่น  23-26 มิถุนายน 2560   

                           

 ท่องเที่ยวฮอกไกโด  24 - 28 กรกฎาคม 2560         ท่องเที่ยวฮ่องกง 12-14 สิงหาคม 2560                  เส้นทางใหม่ มอลต้า บจก.ผลิตภัณ์ตราเพชร มหาชน

                              
ท่องเที่ยวไต้หวัน 2-5 กุมภาพันธ์ 2561                    ท่องเที่ยวบาหลีไปกับเรา

Visitors: 22,004